Willem Visser, Jan Jonker, Douwe Dijkstra, Hessel van de Witte, Johannes de Vries

MRTRS00037000119

Willem Visser
1879-10-30
Franekeradeel

Jan Jonker
1879-07-21
Franekeradeel

Douwe Dijkstra
1879-11-24
Franekeradeel

Hessel van de Witte
1879-08-22
Wûnseradiel

Johannes de Vries
1879-02-28
Barradeel

Johannes Hoogland
1879-08-03
Ferwerderadiel

up