Jacob Stienstra, Gerrit van der Meulen, Sjoerd Evert Wendelaar Bonga, Wijtze de Groot, Joeke Baarda

MRTRS00045000240

Jacob Stienstra
1887-04-15
Menaldumadeel

Gerrit van der Meulen
1887-10-24
Menaldumadeel

Sjoerd Evert Wendelaar Bonga
1887-01-24
Menaldumadeel

Wijtze de Groot
1887-10-07
Utingeradeel

Joeke Baarda
1887-11-25
Menaldumadeel

Jan Toussaint
1887-12-08
Menaldumadeel

up