Jan Kroese, Jelle de Jong, Tjerk Dijkstra, Jan de Boer, Pieter Huizinga

MRTRS00046000034

Jan Kroese
1888-07-13
Barradeel

Jelle de Jong
1888-08-25
Barradeel

Tjerk Dijkstra
1888-05-22
Barradeel

Jan de Boer
1888-09-13
Barradeel

Pieter Huizinga
1888-07-07
Wûnseradiel

Pieter Cornelis Goodijk
1888-07-14
Barradeel

up