Huite de Bruin, Feijke de Boer, Klaas Jans Kallenkoot, Sjoerd Oppedijk, Jaekle de Boer

MRTRS00054000022

Huite de Bruin
1846-08-10
Hennaarderadeel

Feijke de Boer
1846-09-26
Bolsward

Klaas Jans Kallenkoot
1846-12-02
Utingeradeel

Sjoerd Oppedijk
1846-03-29
Wûnseradiel

Jaekle de Boer
1846-11-25
Bolsward

up