Hendrik Dirk Bijlsma, Hantje van der Krieke, Willem van der Kooi, Rintje van der Heide, Alger Oostra

MRTRS00045000221

Hendrik Dirk Bijlsma
1887-04-13
Leeuwarderadeel

Hantje van der Krieke
1887-08-27
Utingeradeel

Willem van der Kooi
1887-04-11
Menaldumadeel

Rintje van der Heide
1887-09-13
Leeuwarderadeel

Alger Oostra
1887-02-19
Baarderadeel

Tjitze Kaastra
1887-07-14
Leeuwarderadeel

up