Jan Veenstra, Durk Atema, Harmen van der Heide, Sint van der Kooi, Douwe Oosterbaan

MRTRS00058000158

Jan Veenstra
1850-05-26
Smallingerland

Durk Atema
1850-11-04
Smallingerland

Harmen van der Heide
1850-04-10
Smallingerland

Sint van der Kooi
1850-09-06
Smallingerland

Douwe Oosterbaan
1850-02-11
Smallingerland

Hans van Houten
1850-09-11
Smallingerland

Roelof Nicolai
1850-02-05
Bildt, het

up