Albert Zuiderhof, Lijkle Lijkles, Meinte Eisenga, Sijbren Visser, Klaas Kok

MRTRS00054000069

Albert Zuiderhof
1846-12-18
Idaarderadeel

Lijkle Lijkles
1846-06-11
Idaarderadeel

Meinte Eisenga
1846-12-13
Gouda

Sijbren Visser
1846-04-21
Idaarderadeel

Klaas Kok
1846-11-14
Workum

Pieter Jans Ruiter
1846-11-03
Schoterland Heerenveen

Arjen Ykema
1846-12-26
Idaarderadeel

up