Dominicus Ettema, Jan de Boer, Wijtse Dijkstra, Theunis van der Schaaf, Dirk Bonnema

MRTRS00044000107

Dominicus Ettema
1886-12-03
Franeker

Jan de Boer
1886-10-23
Rauwerderhem

Wijtse Dijkstra
1886-01-23
Franeker

Theunis van der Schaaf
1886-08-19
Barradeel

Dirk Bonnema
1886-05-24
Menaldumadeel

Jan Hiemstra
1886-07-07
Franeker

up