Tiede Mollema, Cornelis de Jong, Harmen Goslinga, Pieter Baltjes, Pieter Spanjer

MRTRS00043000244

Tiede Mollema
1885-12-05
Menaldumadeel

Cornelis de Jong
1885-07-26
Menaldumadeel

Harmen Goslinga
1885-12-25
Menaldumadeel

Pieter Baltjes
1885-10-05
Menaldumadeel

Pieter Spanjer
1885-02-15
Menaldumadeel

Johannes Gerardus Brouwer
1885-10-28
Menaldumadeel

up