Pieter Schoonbergen, Klaas Heins, Douwe Heinsma, Pier Rusticus, Johannes Heins

MRTRS00058000231

Pieter Schoonbergen
1850-08-13
Barradeel

Klaas Heins
1850-11-13
Pingjum

Douwe Heinsma
1850-04-15
Schraard

Pier Rusticus
1850-01-12
Parrega

Johannes Heins
1850-07-11
Workum

Rintje Bijkersma
1850-03-09
Tjerkwerd

Hendrik Leijendekker
1850-02-11
Lollum

up