Sikke Sijbrandij, Jacob Bosma, Sijbolt Zeijlstra, Bauke Adema, Christiaan Hendrik Rekus

MRTRS00054000200

Sikke Sijbrandij
1846-08-04
Workum

Jacob Bosma
1846-05-26
Workum

Sijbolt Zeijlstra
1846-10-08
Workum

Bauke Adema
1846-08-01
Wûnseradiel

Christiaan Hendrik Rekus
1846-01-20
Workum

Thies Hazewindus
1846-02-14
Workum

Allert Veldmans
1846-08-26
Workum

up