Teede Kroon, Hendrik Weidijk, Bauke Osinga, Harmen Miedema, Klaas Scheffers

MRTRS00058000167

Teede Kroon
1850-04-16
Sneek

Hendrik Weidijk
1850-09-17
Sneek

Bauke Osinga
1850-10-13
Sneek

Harmen Miedema
1850-05-25
Sneek

Klaas Scheffers
1850-01-15
Sneek

Reinder Post
1850-02-16
Sneek

Haitse Wielinga
1850-11-29
Sneek

up