Pieter Bruinsma, Jacob Greijdanus, Roelof Lautenbach, Sikke Werkhoven, Marten Lammert Lettenga

MRTRS00044000245

Pieter Bruinsma
1886-08-10
Menaldumadeel

Jacob Greijdanus
1886-08-28
Menaldumadeel

Roelof Lautenbach
1886-04-10
Menaldumadeel

Sikke Werkhoven
1886-06-24
Menaldumadeel

Marten Lammert Lettenga
1886-12-12
Menaldumadeel

Dirk Kooij
1886-04-05
Menaldumadeel

up