Rinse Postuma, Rense Jelgerhuis, Jan Lucas van den Berg, Dooitze Zwart, Klaas Meijer

MRTRS00049000039

Rinse Postuma
1891-11-26
Barradeel

Rense Jelgerhuis
1891-02-26
Barradeel

Jan Lucas van den Berg
1891-08-22
Barradeel

Dooitze Zwart
1891-08-23
Bildt, het

Klaas Meijer
1891-09-12
Barradeel

Dirk Feenstra
1891-11-23
Barradeel

up