Wijtze van der Meulen, Bauke de Jong, Wijbe Bosgraaf, Sikke Veenstra, Johannes Peterson

MRTRS00102000068

Wijtze van der Meulen
1894-08-09
Murmerwoude

Bauke de Jong
1894-09-27
Dokkum

Wijbe Bosgraaf
1894-02-15
Dantumawoude

Sikke Veenstra
1894-08-26
Rinsumageest

Johannes Peterson
1894-03-03
Murmerwoude

Dirk Brouwer
1894-01-15
Zwaagwesteinde

up