Wijtze Terpstra, Manne Douma, Albert Bandstra, Marten Wiersma, Ids Hofman

MRTRS00102000212

Wijtze Terpstra
1894-11-05
Sijbrandahuis

Manne Douma
1894-05-20
Anjum

Albert Bandstra
1894-12-28
Anjum

Marten Wiersma
1894-12-05
Engwierum Oostdongeradeel

Ids Hofman
1894-12-01
Hallum

Jacob Schreiber
1894-07-12
Ee

up