IJbele van der Veer, Dirk Zijlstra, Gerrit Jepma, Willem van der Wielen, Doeke Hettema

MRTRS00102000201

IJbele van der Veer
1894-02-10
Menaldum

Dirk Zijlstra
1894-01-04
Wier

Gerrit Jepma
1894-11-29
Engelum

Willem van der Wielen
1894-06-06
Marssum

Doeke Hettema
1894-01-09
Berlikum

IJbele Hempenius
1894-03-10
Easterlittens

up