Jan Wassenaar, Geert Harmens v d Zwaag, Romke Obbes de Jong, Uldrik Kornelis Slager, Arnoldus Hoving

MRTRS00054000038

Jan Wassenaar
1846-11-09
Haskerland

Geert Harmens v d Zwaag
1846-09-10
Haskerland

Romke Obbes de Jong
1846-02-06
Haskerland

Uldrik Kornelis Slager
1846-03-08
Haskerland

Arnoldus Hoving
1846-07-13
Hennaarderadeel

Jelle Douwes Soetenga
1846-02-02
Haskerland

Geert Alles Hosper
1846-06-21
Haskerland

up