Jan de Vries, Marten Rispens, Herman van Lunen, Harmen Nutma, Berend Minnema

MRTRS00102000213

Jan de Vries
1894-05-17
Ee

Marten Rispens
1894-07-07
Anjum

Herman van Lunen
1894-12-17
Ee

Harmen Nutma
1894-10-19
Oostdongeradeel

Berend Minnema
1894-04-15
Aalsum

Jelle de Vries
1894-09-02
Nijkerk Oostdongeradeel

up