Sjoerd van der Woude, Migchiel Hiemstra, Harmen Bakker, Siebren Feitsma, Jacobus Klijnsma

MRTRS00099000085

Sjoerd van der Woude
1891-12-08
Hennaarderadeel

Migchiel Hiemstra
1891-07-14
Hennaarderadeel

Harmen Bakker
1891-03-23
Hennaarderadeel

Siebren Feitsma
1891-03-31
Hennaarderadeel

Jacobus Klijnsma
1891-05-05
Hennaarderadeel

Hendrik Zaadstra
1891-02-23
Hennaarderadeel

up