Harmen van der Veen, Jelle Wouda, Hendrik Tijsma, Theunis Dijk, Douwe de Bruin

MRTRS00102000063

Harmen van der Veen
1894-09-26
Bergum Tietjerksteradeel

Jelle Wouda
1894-04-02
Zwaagwesteinde

Hendrik Tijsma
1894-11-15
Budaard Dantumadeel

Theunis Dijk
1894-03-22
Dantumawoude

Douwe de Bruin
1894-04-28
Zwaagwesteinde

Johannes de Jong
1894-11-02
Zwaagwesteinde

up