Albert de Vries, Douwe de Vries, Frederik Dalstra, Meinte van der Meer, Tjeerd Klopma

MRTRS00102000173

Albert de Vries
1894-09-07
Smilde

Douwe de Vries
1894-04-22
Veenwouden

Frederik Dalstra
1894-01-11
Leeuwarden

Meinte van der Meer
1894-09-10
Huizum

Tjeerd Klopma
1894-05-23
Ryptsjerk

Klaas Kuiper
1894-03-07
Makkum

up