Hendrik de Boer, Rommert Boomsma, Reinder Kuperus, Pier Haringsma, Rein Ottema

MRTRS00102000105

Hendrik de Boer
1894-07-08
Oudemirdum

Rommert Boomsma
1894-01-07
Ruigahuizen

Reinder Kuperus
1894-05-28
Wommels

Pier Haringsma
1894-11-07
Harich

Rein Ottema
1894-03-25
Sondel

Tjepke Schoon
1894-06-09
Balk

Hendrik de Boer
1894-07-08
Oudemirdum

Tjepke Schoon
1894-06-09
Balk

Rommert Boomsma
1894-01-07
Ruigahuizen

Reinder Kuperus
1894-05-28
Wommels

Pier Haringsma
1894-11-07
Harich

Rein Ottema
1894-03-25
Sondel

up