Sijbren Jellema, Jacobus Rodenhuis, Doekele Reitsma, Jacob Kluiwstra, Bauke Zijlstra

MRTRS00099000018

Sijbren Jellema
1891-07-24
Baarderadeel

Jacobus Rodenhuis
1891-12-01
Menaldumadeel

Doekele Reitsma
1891-09-07
Baarderadeel

Jacob Kluiwstra
1891-09-09
Menaldumadeel

Bauke Zijlstra
1891-01-11
Baarderadeel

Gerrit Talsma
1891-04-02
Idaarderadeel

up