Hendrik Cornelis van Hattum, Klaas Hiemstra, Jentje Paulus Zijlstra, Jetze Feenstra, Wijbe Bouma

MRTRS00099000088

Hendrik Cornelis van Hattum
1891-09-14
Leeuwarderadeel

Klaas Hiemstra
1891-02-21
Hennaarderadeel

Jentje Paulus Zijlstra
1891-03-24
Wymbritseradiel

Jetze Feenstra
1891-04-01
Wûnseradiel

Wijbe Bouma
1891-06-05
Hennaarderadeel

Reinder de Jong
1891-12-26
Hennaarderadeel

up