Hessel Hoekstra, Pieter Blauw, Anne de Groot, Jan de Vries, Hermanus Josephus Deden

MRTRS00099000223

Hessel Hoekstra
1891-04-28
Wymbritseradiel

Pieter Blauw
1891-05-18
Sneek

Anne de Groot
1891-03-18
Haskerland

Jan de Vries
1891-07-16
Idaarderadeel

Hermanus Josephus Deden
1891-08-12
Sneek

Simke Zijlstra
1891-12-10
Sneek

up