Gerrit Winkel, IJde van der Meulen, Sierd de Wilde, IJsbrand Tiesnitsch, Arjen de Roo

MRTRS00102000083

Gerrit Winkel
1894-11-22
Ferwert

IJde van der Meulen
1894-06-29
Hijum

Sierd de Wilde
1894-09-30
Hallum

IJsbrand Tiesnitsch
1894-01-14
Hallum

Arjen de Roo
1894-04-22
Blije

Thomas Koopmans
1894-08-31
Wânswert

up