Jelle Oppenhuis, Gerlof Postma, Arend Veldstra, Wiebren Wiebren Kromhout van der Meer, Hotze de Boer

MRTRS00099000063

Jelle Oppenhuis
1891-01-15
Wymbritseradiel

Gerlof Postma
1891-05-20
Haskerland

Arend Veldstra
1891-11-16
Haskerland

Wiebren Wiebren Kromhout van der Meer
1891-06-25
Haskerland

Hotze de Boer
1891-02-24
Haskerland

Jan Bosma
1891-10-04
Schoterland St Johannesga

up