Ruurd van Diggelen, Stoffel Stoffelsma, IJme Wiersma, Johannes Zijlstra, Tjerk van der Kuur

MRTRS00099000091

Ruurd van Diggelen
1891-11-06
Hennaarderadeel

Stoffel Stoffelsma
1891-06-03
Hennaarderadeel

IJme Wiersma
1891-11-17
Hennaarderadeel

Johannes Zijlstra
1891-07-30
Hennaarderadeel

Tjerk van der Kuur
1891-03-29
Hennaarderadeel

Jan Wibrandus de Vries
1891-01-22
Smilde

up