Wiebe Oosterhof, Johannes van der Wal, Johannes Spiekhout, Lieuwe de Jong, Andries Jongsma

MRTRS00102000248

Wiebe Oosterhof
1894-02-02
Oldeberkoop

Johannes van der Wal
1894-06-20
Sint Johannesga

Johannes Spiekhout
1894-07-29
Hoornsterzwaag

Lieuwe de Jong
1894-12-05
Hoornsterzwaag

Andries Jongsma
1894-03-03
Oldehorne Schoterland

Piet Hette van den Berg
1894-07-29
Heerenveen

up