Sijmon Heeringa, Dirk van Dellen, Jacobus Everhardus Tjebbes, Johannes Terpstra, Alle Reitsma

MRTRS00102000027

Sijmon Heeringa
1894-05-13
Baarderadeel

Dirk van Dellen
1894-08-24
Baarderadeel

Jacobus Everhardus Tjebbes
1894-08-25
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Koudum

Johannes Terpstra
1894-02-13
Harlingen

Alle Reitsma
1894-07-09
Baarderadeel

Sijbren Reitsma
1894-06-09
Baarderadeel

up