Abele Kooistra, Rinke Jeeninga, Siebe de Haan, Wietze Veenstra, Luite van der Meulen

MRTRS00102000229

Abele Kooistra
1894-11-05
Boornbergum

Rinke Jeeninga
1894-04-19
Terwispel

Siebe de Haan
1894-04-17
Wijnjeterp

Wietze Veenstra
1894-01-13
Ureterp

Luite van der Meulen
1894-06-23
Lippenhuizen

Iebele Stamhuis
1894-10-20
Beetsterzwaag

up