Sijbren Schilstra, Atse Ferwerda, Pieter van der Horst, Wijbrandus de Boer, Hermannus Bleijinga

MRTRS00099000230

Sijbren Schilstra
1891-04-24
Sneek

Atse Ferwerda
1891-01-15
Sneek

Pieter van der Horst
1891-11-17
Sneek

Wijbrandus de Boer
1891-09-10
Sneek

Hermannus Bleijinga
1891-12-31
Hennaarderadeel

Jacob Spoelstra
1891-09-22
Sneek

up