Johannes Bijlsma, Jan Doeke Fokma, Sipke van der Meer, Jan Bakker, Anne Greijdanus

MRTRS00099000015

Johannes Bijlsma
1891-04-29
Baarderadeel

Jan Doeke Fokma
1891-09-04
Rauwerderhem

Sipke van der Meer
1891-02-23
Leeuwarderadeel

Jan Bakker
1891-04-03
Baarderadeel

Anne Greijdanus
1891-12-16
Baarderadeel

Louw Reinalda
1891-03-13
Baarderadeel

up