Oege van der Wal, Gerrit de Boer, Pier Hoogma, Jochum van Dijk, Dirk Bakker

MRTRS00102000026

Oege van der Wal
1894-06-15
Leeuwarden

Gerrit de Boer
1894-12-31
Hilaard

Pier Hoogma
1894-06-12
Easterwierum

Jochum van Dijk
1894-08-14
Easterlittens

Dirk Bakker
1894-08-10
Winsum

Sjoerd Dijkstra
1894-07-02
Garijp Tietjerksteradeel

up