Tjeerd van der Schaaf, Jan Bernardus Buikstra, Reinder Voerman, Eelke Bakker, Djurre de Jong

MRTRS00099000034

Tjeerd van der Schaaf
1891-02-13
Tytsjerksteradiel

Jan Bernardus Buikstra
1891-09-19
Bolsward

Reinder Voerman
1891-07-19
Bolsward

Eelke Bakker
1891-08-21
Hennaarderadeel

Djurre de Jong
1891-02-05
Wûnseradiel

Ridsert van der Zee
1891-03-29
Bolsward

up