Jan van Dijk, Jan Zijlstra, Hobbe Meijer, Abraham Berkenpas, Watse Hoitsma

MRTRS00102000203

Jan van Dijk
1894-03-06
Boksum

Jan Zijlstra
1894-02-21
Menaldum

Hobbe Meijer
1894-11-20
Menaldum

Abraham Berkenpas
1894-09-13
Menaldum

Watse Hoitsma
1894-09-04
Wijnaldum

Pier Vollema
1894-05-22
Slappeterp

up