Roelof van der Wal, Auke van der Meer, Hermanus Inia, Hartman Wijngaarden Hartmans, Lieuwe Talstra

MRTRS00102000294

Roelof van der Wal
1894-09-08
Bergum Tietjerksteradeel

Auke van der Meer
1894-11-24
Wyns

Hermanus Inia
1894-11-23
Hardegarijp Tietjerksteradeel

Hartman Wijngaarden Hartmans
1894-05-02
Sumar

Lieuwe Talstra
1894-02-25
Rinsumageest

Hendrik van der Wielen
1894-07-11
Bergum Tietjerksteradeel

up