Herre Dijkstra, Jozeph Dijkstra, Bauke van der Zijpp, Jan Muizelaar, Eize de Vries

MRTRS00102000127

Herre Dijkstra
1894-11-21
Hemelum

Jozeph Dijkstra
1894-01-24
Koudum

Bauke van der Zijpp
1894-10-28
Warns

Jan Muizelaar
1894-06-23
Koudum

Eize de Vries
1894-05-12
Oudega

Jan Speerstra
1894-05-04
Warns

up