Thomas Hotze Brouwer, Sjouke Bijlsma, Arend Schaaf, Jeen Smit, Sipke van Dijk

MRTRS00099000058

Thomas Hotze Brouwer
1891-08-23
Haskerland

Sjouke Bijlsma
1891-09-17
Haskerland

Arend Schaaf
1891-09-17
Haskerland

Jeen Smit
1891-06-09
Haskerland

Sipke van Dijk
1891-09-01
Haskerland

Anne Bergsma
1891-12-15
Hennaarderadeel

up