Arjen van Dijk, Gerlof Jaarsma, Auke Zeldenrust, Wiepke Folkertsma, Sijtze van der Heide

MRTRS00099000077

Arjen van Dijk
1891-05-07
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Warns/ Friesland

Gerlof Jaarsma
1891-05-14
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Koudum/Friesland

Auke Zeldenrust
1891-03-27
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Molkwerum/ Friesland

Wiepke Folkertsma
1891-10-13
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Koudum/ Friesland

Sijtze van der Heide
1891-05-13
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Koudum/Friesland

Theke Westerbaan
1891-02-26
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, Nijega/ Friesland

up