Siete de Jong, Sikke de Jong, Odulfus Bruinsma, Tjeerd de Haan, Jelle Wildschut

MRTRS00099000314

Siete de Jong
1891-12-25
Workum

Sikke de Jong
1891-08-10
Amsterdam

Odulfus Bruinsma
1891-11-19
Workum

Tjeerd de Haan
1891-10-07
Workum

Jelle Wildschut
1891-12-16
Gaasterlân-Sleat

Jan de Vries
1891-06-25
Workum

up