Fokke van der Vliet, Dirk Zandstra, Wijbren Jouwsma, Jacob van Gosliga, Filgincius Galema

MRTRS00099000084

Fokke van der Vliet
1891-05-27
Hennaarderadeel

Dirk Zandstra
1891-04-22
Hennaarderadeel

Wijbren Jouwsma
1891-02-15
Hennaarderadeel

Jacob van Gosliga
1891-02-05
Hennaarderadeel

Filgincius Galema
1891-05-15
Bolsward

Johannes Osinga
1891-04-28
Hennaarderadeel

up