Rienk Joustra, Gerrit Krikke, Kornelis de Wilde, Gerrit de Vries, Fokke de Jong

MRTRS00099000007

Rienk Joustra
1891-02-12
Engwierum

Gerrit Krikke
1891-12-19
Engwierum

Kornelis de Wilde
1891-09-09
Engwierum

Gerrit de Vries
1891-11-09
Engwierum

Fokke de Jong
1891-10-20
Schoterland Beneden Knijpe

Hendrik Krol
1891-04-06
Engwierum

up