Eeltje Banning, Gerben de Boer, Reinder Stuur, Otte van der Meulen, Robijn Beukens

MRTRS00099000312

Eeltje Banning
1891-10-08
Workum

Gerben de Boer
1891-08-22
Wûnseradiel

Reinder Stuur
1891-05-31
Workum

Otte van der Meulen
1891-03-21
Workum

Robijn Beukens
1891-09-19
Lemsterland

Albert Heins
1891-10-07
Workum

up