Ruurd van der Zee, Simen Boersma, Willem van der Veen, Lammert de Jong, Gerke Muizelaar

MRTRS00096000073

Ruurd van der Zee
1888-06-10
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Warns

Simen Boersma
1888-04-03
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Koudum

Willem van der Veen
1888-01-20
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Oudega

Lammert de Jong
1888-01-10
Gaasterlân-Sleat

Gerke Muizelaar
1888-02-08
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Molkwerum

Jan Zeldenrust
1888-04-16
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Warns

up