Evert de Boer, Anne Osinga, Jacob Boorsma, Gerrit Gerritsen, Julius Dijkstra

MRTRS00099000311

Evert de Boer
1891-10-07
Workum

Anne Osinga
1891-11-10
Workum

Jacob Boorsma
1891-07-03
Amsterdam

Gerrit Gerritsen
1891-05-04
Workum

Julius Dijkstra
1891-01-01
Workum

Jan Heeres
1891-02-08
Wûnseradiel

up