Sible Tjallema, Willem Bosch, Andreas Hazenberg, Siek Plantenga, Minne Jan Lettinga

MRTRS00099000021

Sible Tjallema
1891-10-17
Baarderadeel

Willem Bosch
1891-05-23
Menaldumadeel

Andreas Hazenberg
1891-04-25
Tytsjerksteradiel

Siek Plantenga
1891-03-07
Hennaarderadeel

Minne Jan Lettinga
1891-04-08
Bildt, het

Tjeerd van Dijk
1891-04-25
Baarderadeel

up