Sijbren Terpstra, Auke van der Meulen, Wiebren Hottinga, Joon van der Werf, Haring van der Werf

MRTRS00102000282

Sijbren Terpstra
1894-07-01
Sneek

Auke van der Meulen
1894-07-30
Sneek

Wiebren Hottinga
1894-05-20
Sneek

Joon van der Werf
1894-03-19
Bergum Tietjerksteradeel

Haring van der Werf
1894-02-23
Sneek

Marten Lenters
1894-08-17
Emmen

up