Sake Sijtstra, Sietze Oenema, Jan Tuttel, Sjoerd Visser, Johannes Harsma

MRTRS00099000039

Sake Sijtstra
1891-12-16
Doniawerstal

Sietze Oenema
1891-06-03
Doniawerstal

Jan Tuttel
1891-09-07
Doniawerstal

Sjoerd Visser
1891-02-28
Wymbritseradiel

Johannes Harsma
1891-11-16
Lemsterland

Rinze Eizema
1891-01-22
Doniawerstal

up